Inkassoteenused

Olulisim kriteerium, millest Lõunalaenud inkasso lähtub inkassoteenuse osutamisel on protsessi kiirus. Teostame Teie võlgniku suhtes põhjaliku taustauuringu ja esialgu otsime-pakume võimalikku kohtuvälist lahendit. Kohtuväliseks lahendiks on võlgnevuse tasumine või selle tasumiseks mõistliku kokkuleppe saavutamine. Kui aga kohtuvälist lahendit leida pole võimalik ning võlglasel puudub igasugune huvi kompromissi saavutamise osas, pöördume Teie nõusolekul koheselt kohtusse.

Mida vajame inkassoteenuse osutamiseks? Võlasuhe võib olla tekkinud lepingust, omavahelisest laenulepingust, tehtud või tegemata jäänud teenusest, makstud ettemaksust teenust või kaupa vastu saamata. Võlasuhte olemasolus ja sissenõutavuses veendumiseks vajame seda tõestavat dokumentatsiooni, nt. laenuleping, võlakiri, tasumata arve, raha ülekanne või üleandmise akt, vms. Seejärel koostame Teiega käsunduslepingu ja volituse ning alustame viivitamatult sissenõude menetlusega.

eraisikutele teenustasu 100 EUR + käibemaks
jur.isikutele teenustasu 120 EUR + käibemaks

NB! Nimetatud teenustasu summa lisame võlanõudele ja hiljem on see kliendile tagastatav kulu mis jääb võlglase kanda vastavalt seadusele. Seega teenustasu on Teile vaid ajutine kulu.

Premiaaltasu võtame ainult laekumise korral ning see lisatakse võlanõudele, mitte ei nõuta kliendilt täiendavalt. Meie töö eesmärgiks on kliendile võlgnikult välja nõuda summa, milline kliendile võlgnetakse. Ilma et klient selle sissenõudmiseks lõpp kokkuvõttes kulusid oleks teinud. Kõik täiendavad kulud nõuame välja võlgnikult. Kui Teil on korraga anda menetlusse mitu võlanõuet, pakume Teile kindlasti hinnasoodustust.

Saada inkassokiendi taotlus

 

Võlanõuete ost

Lõunalaenud inkasso ostab sissenõutavaks muutunud võlanõudeid, s.h. ka kohtu- ja töövaidluskomisjoni otsuseid. Olulisim tingimus on nõude alusdokumendi kehtivus. Iga nõue ja selle kättesaamise tõenäosus ja suurus on väga erinevad mistõttu kindlat hinda pole võimalik üheselt nimetada. Hinnapakkumise saamiseks palume kontakteeruda ja esitada nõude alusdokumendi (-tide) koopiad. Nõude ostmiseks läbib nõue analüüsi mille käigus selgitame välja võlglase isiku, tema muud nõuded ja kas nõue on sissenõutav kohtuväliselt või üksnes kohtulikult. Seejärel sõlmime kliendiga nõudeloovutamise lepingu.